ไหมพรมและรอยยิ้ม

9 04 2010

การดำเนินกิจกรรมของกลุ่มเราก็จะเป็นเรื่องการช่วยเหลือสังคมเป็นส่วนใหญ่จึงทำให้กลุ่มเราเกิดความคิดที่จะทำโครงการนี้ขึ้นมา แนวคิดของโครงการทำอะไรเพื่อพระ ทหาร และนักโทษ จึงเป็นในเรื่องคลายความหนาวในช่วงฤดูหนาวแก่บุคคลที่เราอาจมองข้ามไป เราจึงคิดว่าบุคคลเหล่านี้ควรที่จะได้รับการเหลียวแลจากสังคมบ้าง ซึ่งการดำเนินกิจกรรมก็อาจมีอุปสรรคมีปัญหาเกิดขึ้นบ้าง แต่สิ่งที่ได้จากการทำกิจกรรมของเราก็เป็นรอยยิ้มที่มีความสุขของผู้ที่ร่วมทำกิจกรรมกับเราและความสุขจากการเป็นผู้แบ่งปันความอบอุ่น

กิจกรรมหลังจากที่เราทำหลังจากการไป Work Shop กลับมาก็จะเป็นการนัดประชุมกันของชมรมว่าเราควรที่จะทำอะไรก่อนหลังและวางแผนของการทำกิจกรรมแต่ละกิจกรรมหลังและหาวันที่จะนำไออุ่นไปส่งมอบให้แก่พระทหารและนักโทษ หลังจากประชุมกันแล้วก็ได้พบปัญหาว่าทางเรือนจำไม่ให้นำสิ่งของประเภทนี้เข้าไปให้นักโทษเพราะอาจเป็นการทำให้นักโทษใช้เป็นอุปกรณ์ในการฆ่าตัวตายได้ เราจึงปรึกษากันว่าถ้าเข้าไปให้กับนักโทษไม่ได้เราควรนำไปให้ที่ไหนดี แล้วก็ตกลงกันว่าถ้าไปเรือนจำไม่ได้เราก็ยังมีสถานพินิจที่เขารับหมวกและผ้าพันคอจากเราได้และยังเป็นการดีซะอีกที่เราจะได้สอนวิธีการถักหมวกและผ้าพันคอแก่เด็กเพื่อที่จะได้เป็นความรู้ติดตัวสามารถนำไปประกอบอาชีพได้

จากนั้นก็ได้จัดซื้ออุปกรณ์เพื่อที่จะได้นำอุปกรณ์ที่ได้จากการจัดซื้อไปใช้ในการอบรมแต่ก่อนที่จะอบรมสมาชิกในชมรมก็ต้องรู้วิธีการถักหมวกไหมพรมและนำวิธีการถักหมวกไปอบรมแก่ผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ ก่อนที่เราจะเปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการทางเราก็ได้จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อประกาศให้ผู้ที่สนใจเข้ามาร่วมแบ่งปันไออุ่นกับเรา และหากมีผู้ที่สนใจแล้วถักไม่เป็นเราก็จะสอนให้ หากผู้เข้าร่วมโครงการทำเป็นแล้วเราก็จะมอบไหมพรมให้ไปเพื่อที่จะได้นำไปถักเป็นหมวกเป็นผ้าพันคอ เมื่อถักเสร็จแล้วก็ให้นำมาให้กับทางชมรมไว้เพื่อที่เราจะได้นำไปบริจาคให้แก่พระทหารและนักโทษ หลังจากดำเนินกิจกรรมมาสักพักก็มีผู้ที่เข้าร่วมโครงการนำผ้าพันคอและหมวกไหมพรมมามอบให้กับเราเราก็เก็บรวบรวมไว้เพื่อรอส่งมอบ และแล้วเวลาก็ผ่านมาถึงวันที่เราได้ไปยังสถานพินิจจังหวัดเชียงรายเพื่อที่จะนำอุปกรณ์ทำหมวกและผ้าพันคอไปมอบและสอนให้พวกเขา

ในวันที่เราไปนั้นเราก็มีกิจกรรมไปให้เด็กๆได้เล่นกันซึ่งเราดูจากหน้าตาที่พวกเขามีความสุขก็พลอยทำให้พวกเรามีความสุขไปด้วย แล้วหลังจากนั้นอีกหนึ่งอาทิตย์เราก็ได้นำหมวกและผ้าพันคอไปมอบให้แก่พระและทหาร ในวันที่เรานำไปนั้นเราได้ออกเดินทางกันตั้งแต่เช้าเพื่อจะได้ไปสัมผัสบรรยากาศบนดอยตอนเช้าเมื่อเราไปถึงยังฐานปฏิบัติการดอยช้างมูบซึ่งเป็นเขตชายแดน ไทย – พม่า พอดี ซึ่งเราก็ไม่ผิดหวังกับบรรยากาศและพี่ๆทหารให้การต้อนรับเราอย่างอบอุ่นจึงทำให้เข้านั้นมีแต่รอยยิ้มทั้งเขาเราและพี่ๆทหารที่ปฏิบัติการอยู่ที่นั่น แล้วเรากลับลงมายังวัดที่เราจะมอบหมวกให้แก่พระ เมื่อไปถึงเราก็ได้ส่งมอบหมวกให้แก่พระซึ่งท่านก็ให้การต้อนรับเราอย่างเป็นกันเองและเมื่อมอบเสร็จเราก็อิ่มบุญกันถ้วนหน้าเพราะท่านได้ให้พรและฝากข้อคิดดีๆให้กับพวกเราจึงทำให้เราดีใจและรู้สึกดี หายเหนื่อยจากการทำกิจกรรมที่ผ่านมาและเกิดพลังที่จะทำกิจกรรมดีๆต่อไป

จากการทำกิจกรรมที่ผ่านมาทำให้เราได้เรียนรู้ถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในแต่ละกิจกรรม จึงเกิดกระบวนการคิดที่ต้องแก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึ้นและปัญหาเฉพาะหน้า แต่สิ่งที่เราได้จากการทำกิจกรรมนี้ไม่ได้มีเพียงแต่การเรียนรู้ที่จะแก้ปัญหา แต่ยังเป็นความสามัคคีของพวกเรา เป็นความรู้สึกดีๆที่ได้จากการทำกิจกรรมดีแบบนี้ และสิ่งที่เป็นพลังในการขับเคลื่อนให้พวกเรามีแรงที่จะทำสิ่งดีๆเหล่านี้ต่อไปก็คงจะเป็นรอยยิ้มที่มีความสุขของผู้เข้าร่วมกิจกรรม พระ ทหาร และเด็กในสถานพินิจที่พวกเราได้แบ่งปันให้กับพวกเขา และท้ายที่สุดแล้วเราก็ไม่มีคำพูดอะไรมากไปกว่านี้มีแต่ความรู้สึกดีๆที่อธิบายออกมาเป็นคำพูดไม่ได้ ทางกลุ่มเกลียวเชือกขอขอบคุณโครงการRedbull u spirit ที่มอบโอกาสให้พวกเราได้ทำโครงการดีๆเหล่านี้และเราขอสัญญาว่าจะทำสิ่งดีๆเหล่านี้ต่อไป

Advertisements
Hamonized Group

24 09 2009

ชมรมกลุ่มเกลียวเชือก เป็นชมรมที่ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี 2539 โดยจัดตั้งชมรมโดยกลุ่มนักศึกษาที่รักในกิจกรรมเพื่อพัฒนาสังคม อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และสืบทอดเจตนารมย์ในการอนุรักษ์ป่าไม้ตามบุคคลที่ได้ยกให้เป็นแบบอย่าง รวมทั้งกิจกรรมที่มีส่วนร่วมกับสังคมให้พัฒนาไปในทิศทางที่ดี สำหรับโครงการทำอะไรเพื่อพระ ทหาร และนักโทษ เป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้กับคนในสังคมและนักศึกษาใด้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด อีกทั้งยังได้เล็งเห็นถึงความสุขของการให้คนให้สังคมโดยไม่หวังผลตอบแทน ประโยชน์ที่ทำนี้เป็นการสร้างความสามัคคีในหมู่คณะเพื่อความผาสุขอย่างยั่งยืน โดยการทำประโยชน์ตามโครงการนี้จะมุ่งเน้นไปในกลุ่มคนที่ถูกมองข้ามในเรื่องของการดำเนินชีวิต ยกตัวอย่างที่เห็นชัด คือ นักโทษ เป็นกลุ่มคนที่ถือได้ว่าไม่มีใครให้ความสนใจที่จะช่วยเหลือใด ๆ เลข ทึ้ง ๆ ที่คนกลุ่มนี้ก็เป็นมนุษย์มีชีวิตจิตใจเหมือนกับคนทั่วไปอย่างเรา การที่เราจะทำความดีไม่จำเป็นที่จะต้องทำเพียงแค่คนในกรอบที่สังคมยอมรับ ที่จะพึงปฏิบัติ เพราะคนในสังคมล้วนแล้วแต่มีคุณค่าในตัวเองกันทั้งนั้น